Групе

Sever

Јаслена група

1 до 3 година

У јасленој групи поред васпитно-образовног рада акценат се ставља на негу и усвајање културно-хигијенских навика. Од првих дана у јаслицама почиње се са подстицајем и стимулацијом развоја говора и моторичких способности.

Istok

Млађа вртићка група

3 до 4.5 година

Кроз развој говора богатимо речник, вежбамо пажњу и концентрацију, стварамо нове приче путујући око света. Посвећујемо пажњу осамостаљивању деце у свим областима кроз свакодневне рутине и подстичемо децу да истражују кроз игру.

Jug

Старија вртићка група

4.5 до 6 година

Кроз стваралачке, истраживачке, моторичке активности и социјалне игре деца стичу сазнања о свету који их окружује, спознају појаве и догађаје, и граде мрежу појмова. У овом узрасту су нам деца већ физички спретнија и способнија те прелазимо да радимо на манирима и лепом понашању.

Zapad

Предшколска група

6 до 7 година

Предшколски програм се остварује у складу са Општим основама предшколског васпитања и образовања и доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној спремности и мотивацији детета за полазак у школу. Наша деца постају пунa самопоуздања, оснаженa, охрабренa и пунa љубави и спремнa за корак даље!